დახურვა
უკან მაღლა
Image Alt

გვანცა ელგენდაშვილი

გვანცა ელგენდაშვილი SBC Legal-ში იკავებს იურიდიული პრაქტიკის დირექტორის პოზიციას. მისი სპეციალიზაციის სფეროს წარმოადგენს საერთაშორისო ბიზნესის, საკორპორაციო, ფასიანი ქაღალდების, მოთხოვნის უზრუნველყოფის, ინტელექტუალური საკუთრებისა და გაკოტრების სამართალი. გვანცა არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, რომელიც ასრულებს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავსტრიის ორმაგი აკრედიტაციის მქონე სადოქტორო პროგრამას. მისი სადისერტაციო თემა – Securitization of Intellectual Property Assets: In Search of Efficient Rules (ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების სეკურიტიზაცია: ეფექტური ნორმების ძიებაში) შეეხება სამართლის სამ მიმართულებას – ფასიანი ქაღალდების, მოთხოვნის უზრუნველყოფისა და ინტელექტუალური საკუთრების სამართალს. გარდა აღნიშნულისა მისი კვლევის საგანს წარმოადგენს ევროკავშირის შიდა ბაზრის სამართალი. გვანცა არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სადოქტორო ჯილდოს მფლობელი უნიკალური სამართლებრივი კვლევისათვის.

გვანცა ელგენდაშვილი წლების განმავლობაში იკავებდა უფროსი იურისტის პოზიციას SBC Legal-ში. მან მიიღო მრავალმხრივი გამოცდილება მაღალპროფილური საერთაშორისო და ნაციონალური კლიენტების წარმოდგენისას ფართო პროფილის მრავალმილიონიან ტრანზაქციებში. გვანცა ასევე იკავებდა თანაპარტნიორისა და უფროსი იურისტის პოზიციას SYNCHRONIUM®-ში, საერთაშორისო ინოვაციური კომპანიაში ბლოქჩეინის ტექნოლოგიების მიმართულებით, რომელიც ეხმარება ბიზნესს ციფრული აქტივებისა და კრიპტოგრაფიული ტოკენების ინტეგრაციაში. იგი ასევე მუშაობდა იურისტის პოზიციაზე საერთაშორისო სამშენებლო კომპანიებში.

პრაქტიკულ საქმიანობასთან ერთად, გვანცა აქტიურად არის ჩართული სამართლის სწავლების პროცესებში. იგი ასწავლიდა ფასიანი ქაღალდების, მოთხოვნის უზრუნველყოფისა და კორპორაციის ფინანსირების სამართალს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში (ვენა, ავსტრია). ასევე, იგი უძღვება შვიდზე მეტ საბაკალავრო და სამაგისტრო კურსს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (თბილისი, საქართველო).

გვანცა ფლობს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ბიზნეს სამართალში და ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს კერძო სამართალში. ასევე, მას მინიჭებული აქვს სერტიფიცირებული ფინანსური ანალიტიკოსების (CFA) ინვესტიციების პროფესიონალის სერტიფიკატი 2022 წელს.

ზემოთ აღწერილ საქმიანობასთან ერთად, გვანცა მონაწილეობდა როგორც არბიტრი ვილემ ვისის საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის შეჯიბრში 2023, 2022, 2021 და 2020 წლებში (ვენის რაუნდები). 2021 წელს, იგი ასევე მონაწილეობას იღებდა ფილიპ ჯესაპის სახელობის საერთაშორისო სამართლის შეჯიბრში როგორც ნაციონალური რაუნდების მოსამართლე. ამასთან, გვანცა არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ინტელექტუალური საკუთრებისა და ტექნოლოგიების სამართლის კვლევითი ჯგუფის წევრი (IPeers).

გვანცა ელგენდაშვილი არის აკადემიური სტატიებისა და ნაშრომების ავტორი საკორპორაციო, გაკოტრების, მოთხოვნის უზრუნველყოფისა და ინტელექტუალური სამართლის მიმართულებით.

მშობლიური ქართულის გარდა, გვანცა თავისუფლად ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს, ასევე აქვს საშუალო ცოდნა თურქული და გერმანული ენების.

საკონტაქტო ინფორმაცია

კავსაძის ქუჩა 3, მე-2 სართული, მე-9 ოფისი | თბილისი 0162, საქართველო 

დომუსის ბიზნეს ცენტრი

ტელ: +995 32 2 000 260 (106); +995 551 006 323

ელ-ფოსტა: gvantsa.elgendashvili@sbc-legal.com

განათლება

სამართლის დოქტორი – ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი (დასრულების თარიღი 2024) (GPA 4.0/4.0)

მაგისტრი საერთაშორისო ბიზნეს სამართალში – ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი (წარჩინებით) (2018)

კერძო სამართლის მაგისტრი – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (წარჩინებით) (2019)

ევროკავშირისა და საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა (HERMES Erasmus Mundus გაცვლითი პროგრამა) – ტალინის უნივერსიტეტი (2015/2016)

სამართლის ბაკალავრი – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (წარჩინებით) (2016)

აკადემიური სტატიები

  1. Elgendashvili, G. (2023). The Concept of Originality as Explored in Georgia. In: Gupta, I. (eds) Handbook on Originality in Copyright. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1144-6_11-1
  2. Elgendashvili G. (2023). A Note For the Need of Regulating Private Debt Collectors’ Activities in Georgia –Existing Regulatory Gap and Selected Comparative Approaches. Law and World.
  3. Elgendashvili G. (2019). Director Non-Monetary Remuneration as an Internal Mechanism of Corporate Governance: Prospects of Application in Georgia, Tbilisi State University National Science Library.
  4. Elgendashvili G. (2018). Economic Analysis of Deterrence Through Criminal Law. Georgian Law Journal Vol. 2. Issue 1.
  5. Elgendashvili G. (2018). Ethical Considerations of Corporate Social Responsibility: Do Business Entities Have Positive Human Rights Obligations? The Activist.
  6. Elgendashvili G. (2018). From the Dodge Case to Corporate Social Responsibility – The Rise of Benefit Corporations: Lessons to Georgia in Light of the U.S. Experience. Central European University ETD Collection.

უნივერსიტეტის პროფილი: https://legal.ceu.edu/people/gvantsa-elgendashvili

ენები

ქართული (მშობლიური)

ინგლისური (თავისუფლად)

რუსული (თავისუფლად)

თურქული (საშუალო)

გერმანული (საშუალო)