დახურვა
უკან მაღლა
Image Alt

ნატალი ჯავახიშვილი

ნატალი ჯავახიშვილი SBC Legal-ში იკავებს ადმინისტრაციული მენეჯერის პოზიციას. იგი არის ექსპერტი ევროკავშირის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებში. იგი ხუთ წელზე მეტია მუშაობს ჩვენს იურიდიულ ფირმაში და აქვს მრავალმხრივი გამოცდილება პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის კონტროლისა და ადმინისტრაციული მენეჯმენტის მიმართულებით. ნატალი პასუხისმგებელია ადმინისტრაციული პროცედურებისა და სისტემების დაგეგმვასა და კოორდინაციაზე, იურიდიული ფირმის ადმინისტრაციული საქმიანობის გაძღოლაზე, მის უსაფრთხო და ეფექტურ განხორციელებაზე. ამასთან, ნატალი ადგენს საოპერაციო დასკვნებს, მმართველ პარტნიორთან ერთად იღებს თანამშრომლებს და ანაწილებს მათ შორის ვალდებულებებს, ამყარებს კავშირებს საერთაშორისო და ტრანსნაციონალური კლიენტების ადმინისტრაციულ მენეჯმენთან. ნატალი ასევე პასუხისმგებელია კლიენტებისთვის ადმინისტრაციული ასისტენტების შერჩევაზე.

ქ-ნ ჯავახიშვილს აქვს ფართო გამოცდილება ადმინისტრაციული საქმიანობის მიმართულებით. ჩვენს ფირმასთან შემოერთებამდე, ნატალი მუშაობდა სტატისტიკის ექსპერტად “ჰელიოს ფარმში”, სადაც უძღვებოდა კომპანიის გაყიდვების სტატისტიკის ანალიზის განყოფილებას. აგრეთვე, ნატალი მუშაობდა პროექტების ორგანიზატორად არასამთავრობო ორგანიზაცია YES Georgia-ში, სადაც ის ორგანიზებას უწევდა სხვადასხვა პროექტებს. ნატალის სამუშაო გამოცდილება მოიცავს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, სტუდენტური დასაქმების პროგრამის ფარგლებში, მონაცემთა შეგროვებას, დამუშავებასა და ანალიზს.

ნატალი ჯავახიშვილს მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი, აგრეთვე, მაგისტრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის სკოლაში.

მშობლიურ ქართულთან ერთად, ნატალი თავისუფლად ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2015, ბაკალავრის ხარისხი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის ფაკულტეტი, 2017, მაგისტრის ხარისხი

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული

საკონტაქტო ინფორმაცია

კავსაძის ქუჩა 3, მე-2 სართული, მე-9 ოფისი | თბილისი 0162, საქართველო

დომუსის ბიზნეს ცენტრი

ტელ: +995 32 2 000 260 (101)

ელ-ფოსტა: info@sbc-legal.com