დახურვა
უკან მაღლა
Image Alt

ნიკა კორაშვილი

ნიკა კორაშვილი იკავებს ფინანსური მენეჯერის პოზიციას SBC Legal-ში. მისი სპეციალიზაციის სფეროს მიეუკუთვნება ფინანსური აუდიტი, საგადასახადო მიმართულება და კორპორაციული ფინანსური ტრანზაქციები. ჩვენს ფირმასთან შემოერთებამდე, ნიკა იკავებდა უფროსი აუდიტორის პოზიციას RSM Georgia-ში და წარმოადგენდა როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კლიენტებს ალტერნატიულ აუდიტორულ პროცესებში საგადასახადო რისკებთან მიმართებაში, ასევე უწევდა მათ შესაბამის ფინანსურ კონსულტაციას.

ნიკამ დაამთავრა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნეს-ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ქუანტის ჯგუფი. მას ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა უმაღლესი შეფასებებით.

დღესდღეობით ნიკა კორაშვილი წარმოადგენს GFPAA-ის წევრს.

მშობლიურ ქართულთან ერთად, ნიკა თავისუფლად ფლობს ინგლისურს და რუსულ ენებს.

განათლება

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნეს-ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი წარჩინებით, 2015

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული

საკონტაქტო ინფორმაცია

კავსაძის ქუჩა 3, მე-2 სართული, მე-9 ოფისი | თბილისი 0162, საქართველო

დომუსის ბიზნეს ცენტრი

ტელ: +995 32 2 000 260 (105)

ელ-ფოსტა: nika.korashvili@sbc-accounting.com